Image
หลอด CO2 เลเซอร์ 40W-50W SC-SPT-C40
หลอด CO2 เลเซอร์ 40W-50W SC-SPT-C40-
หลอด CO2 เลเซอร์ 40W-50W ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 mm. ความยาว 800 mm.
หลอด CO2 เลเซอร์ 50W-70W SC-SPT-C50
หลอด CO2 เลเซอร์ 50W-70W SC-SPT-C50-
หลอด CO2 เลเซอร์ 50W-70W ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 mm. ความยาว 1000 mm.
หลอด CO2 เลเซอร์ 60W-80W SC-SPT-C60
หลอด CO2 เลเซอร์ 60W-80W SC-SPT-C60-
หลอด CO2 เลเซอร์ 60W-80W ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 mm. ความยาว 1200 mm.
หลอด CO2 เลเซอร์ 80W-110W SC-HLC-80B
หลอด CO2 เลเซอร์ 80W-110W SC-HLC-80B-
หลอด CO2 เลเซอร์ 80W-110W ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 mm. ความยาว 1280 mm.
หลอด CO2 เลเซอร์ 100W-135W SC-HLC-100B
หลอด CO2 เลเซอร์ 100W-135W SC-HLC-100B-
หลอด CO2 เลเซอร์ 100W-130W ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 mm. ความยาว 1480 mm.
หลอด CO2 เลเซอร์ 150W-185W SC-HLC-150B
หลอด CO2 เลเซอร์ 150W-185W SC-HLC-150B-
หลอด CO2 เลเซอร์ 130W-150W ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 mm. ความยาว 1890 mm.
Image
Image
-1-2.gif
Image
Image

สแกน Line Official @sctech

Image

Service

-บริการรับซ่อมนอกสถานที่ รับซ่อมเครื่องเลเซอร์ทุกรุ่นที่นำเข้าจากจีน 

-บริการรับยิงเลเซอร์บนโลหะทุกชนิด ด้วยเครื่อง Fiber ECO Laser Marker
    ยิงเลเซอร์อะไหล่เครื่องจักร
    ยิงเลเซอร์ซีเรียลนัมเบอร์
    ยิงเลเซอร์บาร์โค๊ด

 

Contact Us

สำนักงานใหญ่
55/474 หมู่ 17 ตำบล บึงคำพร้อย
อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี
12150
 
สาขาโรงงาน
27/85 หมู่ 4 ตำบล ลาดสวาย
อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี
12150
02 -049-9798

คุณ ชาตรี 
Hotline : 081-449-7338
Email : chatree@sctech.co.th

คุณ อุ้ม
Hotline : 092-012-0002
Email : rujira@sctech.co.th

Line Office: @740ppzzj